Εναλλακτικοί τρόποι διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών

Σε ορισμένους υποψήφιους για διαθλαστική χειρουργική, λόγω ιδιαιτεροτήτων των οφθαλμών τους, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής επέμβαση με excimer laser.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά άλλες μέθοδοι όπως είναι η τοποθέτηση φακικών ενδοφακών (Artisan, Artiflex, Cachet) ή η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού (refractive lens exchange – RLE).

Φακικοί ενδοφακοί

phakic_iol_artisanΟι φακικοί ενδοφακοί χρησιμοποιούνται σε άτομα με υψηλές διαθλαστικές ανωμαλίες, οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν με Lasik ή PRK. Τοποθετούνται μέσα στο μάτι, είτε μπροστά (Artisan/Artiflex, Cachet), είτε πίσω(ICL) από την ίριδα. Δεν γίνεται αφαίρεση του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού, με αποτέλεσμα να διατηρείται η ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου συγκριτικά με τις μεθόδους Lasik και PRK είναι αναστρέψιμο, δηλαδή ο φακικός ενδοφακός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρεθεί από το μάτι.

Αντικατάσταση κρυσταλλοείδους φακού

Σε αυτή την επέμβαση γίνεται αφαίρεση του διαυγή, κρυσταλλοειδή φακού του ασθενή και στην θέση του τοποθετείται ο κατάλληλος ενδοφακός που αντιρροπεί το αρχικό διαθλαστικό σφάλμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη μέθοδο μπορεί να διορθωθεί και η πρεσβυωπία. Η διαδικασία της επέμβασης είναι όμοια με αυτήν της αφαίρεσης καταρράκτη (φακοθρυψία).

© Copyright 2016 - Provision | Powered by DevelopLight